Эрч хүч, итгэл найдвар, нэр төр
Манай компани хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй төслүүдээс гадна Улаанбаатар хотын төвөөр байрлах 40-60 жилийн өмнө баригдсан хуучин барилгуудыг нурааж шинэ орон сууц, оффисийн барилгууд барих, Монгол Улсын Засгийн Газрын хүн амыг орон сууцжуулах хөтөлбөрийн дагуу бага дунд орлоготой иргэд, төрийн байгууллагын ажилтнуудад зориулсан хороолол хотхонуудад хөрөнгө оруулалт хийхээр төлөвлөөд байна.