Бидний ололт амжилт, шагнал урамшуулал

2008

“Барилга Хот Байгуулалтын Яам”-наас "Барилга угсралтын шилдэг аж ахуйн нэгж"-ээр шалгаруулав.


2008

Барилгын салбарын оны шилдэгүүдийг шалгаруулдаг “Алтан Цамхаг” Төрийн бус байгууллагаас “Орон сууцны шилдэг барилга барьсан байгууллага"-аар шалгаруулав.


2009

Барилгын салбарын оны шилдэгүүдийг шалгаруулдаг “Алтан Цамхаг” Төрийн бус байгууллагаас “Хамгийн үр ашигтай дотоодын хөрөнгө оруулагч байгууллага"-аар шалгаруулав.


2009

Сонгино Хайрхан Дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас “40,000 айлын орон сууц хөтөлбөрийн хүрээнд  “Орчлон хороолол” нэртэй тохилог орон сууцны хорооллын ашиглалтанд оруулсныг үнэлж "Иргэдийн ая тухтай орчинг бүрдүүлсэн байгууллага"-аар өргөмжлөв.


2010

Нийслэлийн Засаг Даргын Тамгын Газраас "Орон сууцны шилдэг цогцолбор барилга барьсан байгууллага"-аар шалгаруулав.


2011

Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын Газраас "Улаанбаатар хотын их бүтээн байгуулалт, хөгжил дэвшилд өөрийн хувь нэмрийг оруулсан байгууллага" -аар шалгаруулав.

 

Дээш