Хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй төсөл

"Нүхт Эко Сувилал" Өндөр зэрэглэлийн амины орон сууцнууд

Төслийн байршил

Хан-Уул дүүрэг, 2 дугаар хороо

Төслийн хэрэгжсэн огноо

Google хаяг

Төслийн танилцуулга

Энэхүү төсөл нь өндөр орлоготой иргэдэд зориулсан амины орон сууц буюу таун хаус бүхий орон сууцны төслийн үргэлжлэл болно. Тухайн төсөл нь нийт 30 амины орон сууцнаас бүрдэх бөгөөд тус бүрдээ 3 давхар, 40000 метр квадрат талбайтай. Төслийн байршил нь Улаанбаатар хотоос ердөө 10 километрын зайд байрлаж байгаагаараа давуу талтай.         

"Hi Apart -III" Худалдааны төв, үйлчилгээ бүхий орон сууцны төсөл

Төслийн байршил

Хан-Уул дүүрэг, 2 дүгээр хороо

Төслийн хэрэгжсэн огноо

Google хаяг

Төслийн танилцуулга

ХУД -т  ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон хуучин орон сууцыг дахин барилгажуулах төслүүдийн 4 дэх төсөл болно .Уг төслийн хүрээнд тус бүр 25 давхар бүхий нийт 7 барилга байгууламж баригдах ба дундаа худалдааны үйлчилгээний төв,  хүүхдийн цэцэрлэг, ногоон байгууламж бүхий цогцолборуудтай байх болно.         

"Hi apart -II" Худалдааны төв, үйлчилгээ бүхий орон сууцны төсөл

Төслийн байршил

Баянгол дүүрэг, 3 дугаар хороо

Төслийн хэрэгжсэн огноо

2014 оны 08 дугаар сараас - 2017 оны 09 дүгээр сар

Google хаяг

Төслийн танилцуулга

Энэхүү төсөл нь өмнө нь хэрэгжсэн хуучин орон сууцнуудыг шинэчлэх төслийн хүрээнд хийгдэж буй 2 дахь төсөл болно .Уг төслийн хүрээнд тус бүр 25 давхар бүхий нийт 2 барилга байгууламж баригдах ба дундаа худалдааны төв, усан бассейн, үйлчилгээний цогцолборуудтай байх болно.         

Дээш